Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘youth stop balikatan’

Nakatakdang ikasa ng BAN BALIKATAN-Bikol, mga alyansang nabuo sa mga probinsya ng rehiyong Bikol tulad ng UMALAB-CA ng Camarines Sur, SUMABA KA ng Sorsogon, ALMA-ALAB ng Albay, ALMA-LABAN ng Masbate at Youth Stop Balikatan ng mga kabataan sa rehiyon (YSB-Bikol).

Mainit namang debate saan mang bahagi ng bansa ang Visiting Forces Agreement dahil sa kaso ni Lance Corporal Daniel Smith at maging ang Senado at Kongreso ay nababahala dahil sa usapin ng Integridad at Soberanya ng bansa ang nakataya na niyuyurakan ng bansang Estados Unidos na patuloy namang sinasamba ng mga alipuris nito sa administrasyong Arroyo.

Ang Balikatan 2009 ay ika-25 military exercises na sa ating bansa at ang pakikilahok ng sundalong amerikano sa usaping internal ng ating bansa ay hindi kailanman ginagarantiya ng konstitusyon ng Pilipinas at maging ang VFA ay hindi naman kinakilala sa bansang Estados Unidos. Ang ipinagmamalaking Humanitarian Missions ay pantabing lamang at pansuhol upang patahimikin ang mamamayang tumututol dahil sa benepisyong maibibigay nito sa ating mga kababayan ngunit maliit na bahagi lamang ito dahil ang pinakalayunin ng Balikatan ay war-games.

Sa huling bisita ng Chief of the Armed Forces of the Philippines na si General Alexander Yano sa rehiyong Bikol binanggit nito sa mga panayam ng media na nakahanda diumano ang AFP na kanselahin ang Balikatan Exercises sa Bikol kung ang VFA ay may depekto. Ngunit para sa mga bikolanong dumarami ang hanay ng mga tumututol ay maaring tuluyang mahinto lamang ang Balikatan sa Bikol at buong bansa sa sama-samang pagkilos ng sambayanan at tuligsain ang pamahalaang Arroyo sa pagiging bulag, bingi at inutil sa kawalang aksyon at pagpapaka-tuta sa imperyalismong US.

Ayon kay Ken Serrano tagapagsalita ng UMALAB-CA, “wala ng makakapigil sa Sakbayan ng Mamamayan Laban sa Balikatan sa loob ng rehiyong Bikol na hinati sa dalawang bahagi. Merong magsisimula sa probinsya ng Sorsogon at may magmumula din sa Camarines Norte na sisimulan sa Pebrero 23 hanggang 25 ngayong taon kasalukuyan at nakahanda na ang lahat ng rekisitos upang walang maging dahilan ang AFP at PNP sa ating rehiyon na antalain o pigilan sa pamamagitan ng mga checkpoints ang mamamayang tutol sa Balikatan.”

Dagdag pa ni Ken, “buong lakas na lalabanan ng makabayang mamamayang bikolano at ng mga kasaping alyansa ng BAN BALIKATAN-Bikol ang Balikatan Exercises na ito sa ating rehiyon dahil sa loob ng mahigit 100 taon na pagkakatali ng bansang Pilipinas sa Imperyalistang US ay nananatili pa ring atrasado at nasa ilalim ng kontrol ekonomiya, pulitika at militar at nawawala ang esensya ng pagiging malaya ng bansa na mula pa noon ay pinaiikot sa kamay ng iilan lamang ang kalayaan at demokrasya.”

Inaasahang libo-libong bikolano ang dadagsa sa Sakbayan ng Mamamayan Laban sa Balikatan upang irehistro ang pagtutol, igiit ang integridad at soberanya, wakasan ang panghihimasok ng US sa ating bansa at ipaglaban ang kalayaan ng bansa sa kamay ng Imperyalismong US.

Dagdag pa nito, “walang karapatan ang AFP/PNP na harangin an gaming delegasyon saan mang panig ng kabikolan na dadaanan ng Sakbayan dahil karapatan naming ipahayag ang aming saloobin, karapatan naming makapagsagawa ng malayang asembliya at pagtitipon at kung patuloy na lalabagin ito ng AFP o PNP ay nakahanda kami na harapin ang mga ito at maging ang mga makabayang Abogado na sumisimpatiya ay nakahandang tumulong sakaling i-harass ang mobilisasyon.”

Read Full Post »

In April of this year, an estimated 6000 American and 2500 Filipino troops will be forcefully injected in the Bicol Region to participate in the 25th Republic of the Philippines-United States Balikatan Exercises. The provinces of Albay, Masbate and Sorsogon are the confirmed target locations of the said exercises.

Previous military exercises in the Philippines provided adverse effects to the masses: Exploitation of minors, abuse of women, extrajudicial killings, prostitution and threats to health, damage to properties and resources and legalization of drugs.

In this regard, Youth Stop Balikatan, a youth alliance denouncing the RP-US Balikatan Exercises, was formed.

Realizing the need to act on this issue, YSB will be launching three consecutive activities on 18 February.

All participants are invited to attend the Regional Convention from 1:00pm to 5:00pm at Camarines Sur Polytechnic Colleges. This will be followed by a torch march from CSPC-BCAT Hostel to Plaza Quezon, where a free concert will take place featuring Indie Bands like Tanikala, Musikang Bayan and Stolen Shots.

YSB will also be hosting group discussions to further inform the public of Balikatan and the agreements between RP and US that led to the current situation, and of the effects it will bring about to the Filipinos especially to the Bicolanos.

The convenors encourage everyone to unite and take part in uplifting their rights as citizens and in condemning this form of foreign intervention.

Read Full Post »

Statement
Tindog Atenista
Reference: Gerard Edgar O. Surtida, Spokesperson

STOP BALIKATAN 2009! NO MORE TO FOREIGN INTERVENTION!

Tindog Atenista, an alliance of individuals and organizations in Ateneo de Naga University, condemns the implementation of the Balikatan 2009 and its suspicious objectives through “humanitarian missions”.

The news has erupted and was confirmed by the released statements from the advance party movements of the RP-US Balikatan that since October last year, they have ensured that several areas in the Bicol region will be the primary locations for the implementation of the 25th Balikatan Exercies 2009.

The Chairman of the RP-US Visiting Forces Agreement Commission Edilberto Adan, other high-ranking officials, and the military spokesperson of the Solcom, 9th ID and 901st 1B also confirmed that there are 3-4 possible provinces in Bicol Region that will be affected.

JUNK THE MDT and VFA! The implementation of the Balikatan Exercises throughout the country came forth from the Mutual Defense Treaty (MDT) of 1951, which states that the Republic of the Philippines has entered into a “mutual understanding and agreement” with the United States of America in terms of military activities.

This continues to reflect the characteristics of the country being a dependent, neo-colonial outpost of the United States of America. Such characteristics were observed in US’s wars of aggression against Korea and Vietnam. From the MDT, Visiting Forces Agreement came to be. This This lengthened the direct and indirect interference and stay of US in Philippine soil, making the country open for foreign military activities.

Provisions in the VFA sets that US military forces need not to be inspected in entering and leaving the country, making us more prone to illegal activities such as illegal drugs, smuggled goods, exploitation of natural resources, nuclear weapons, etc. only US military forces are given the authority to check and inspect their own cargo and transport vehicle as stipulated in the provision.

Furthermore, a provision of tax exemption is given to these foreign elements, which is a big disadvantage to our economy’s part. Both MDT and VFA aimed to have a more developed and improved military tactics and technology but for more than 50 years of foreign intervention, no development was seen and our AFP still remains backward.

This is a grave offense against our sovereignty and a severe threat to our national security.

WE WANT GENUINE SOVEREIGNTY AND INTEGRITY! Balikatan 2009 with the objective of giving humanitarian actions to the Bikolanos is a farce. It is a farce that was proven in the past Balikatan exercises. Its unwanted effects were further supported by the 17 congressmen of Mindanao for its suspension.

What the people need is not more foreign activities and intervention happening in our country but a change and progress in economy, politics, and culture. What the people need is change and progress that is not tainted by the filth coming from foreign influences.

What we need is a government that is efficient and sufficient by itself and free from overseas interference. Provisions of MDT and VFA directly contradict our right to sovereignty and integrity. Such provisions disrespects and puts into utter disregard our laws of the land.

It is a big conspiracy of lies and deceptions Balikatan will bring more human rights violations as seen in the “Nicole Case”, more environmental degradation, more exploitation of our natural and human resources, and more chaos within the region. This is unacceptable.

WE NEED WHAT IS NECESSARY! The very fact that this is a humanitarian mission is also as true as the thought that Balikatan 2009 is a free helping hand. The Philippines being the host country for this program will the source of finance for this activity. What we need right now is not the “helping hands” of foreign elements.

Needless to say, we do not need them at all in these times of crisis and hardships. We need proper and fair subsidies in education, agriculture, development and improvement of facilities and services, and health.

We do not need hypocrites to walk among the oppressed and suppressed. We do not need more funding for the military activities for this will not save us from our churning stomachs and burnt down lungs.

What we need is change and progression without this aliens interfering in everything that we do. Drive them out now!

We therefore call upon the youth sector and the other sectors of Bicol region to stand up and drive out the Balikatan 2009.

Also, we call upon the people and other public officials to junk the MDT and VFA for it is the basis why such foreign intervention continues to exist in our country.

YOUTH STOP BALIKATAN!
DEFEND OUR SOVEREIGNTY & INTEGRITY!
DRIVE THEM OUT NOW!

Read Full Post »