Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘condor’

imperyalismo-kaaway-ng-mamamayan

Bakit laging tumataas ang presyo ng langis?

Ang pana-panahong akyat-baba ng presyo ay bahagya at bunga ng ispekulasyon. Tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan dahil sa tumitinding desperasyon ng kapitalista upang palakihin ang tubo sa pamamagitan ng ispekulasyon.

Hindi mga artipisyal na pagbabago sa suplay at demand ang nagbubunsod sa pagbabago ng presyo ng langis —- ang mga ito ay nililikha lamang ng mas mapagpasyang kapangyarihan sa industriya ng langis, ang imperyalistang US.

Ang US ang pangunahing imperyalistang bansa na kumukontrol sa pandaigdigang industriya ng langis

Ang nagdidikta ng saligang presyo ng krudong langis sa pandaigdigang pamilihan ay ang kartel ng mga dambuhalang transnasyunal na mga korporasyon. Habang kontrolado nito ang eksplorasyon, repinerya at distribusyon ng produktong petrolyo, tiyak na hindi mahihinto ang pagtaas ng presyo nito.

Bakit tinututulan ng CONDOR-PISTON ang US-RP Balikatan military exercises?

Ang US-RP Balikatan military exercises ang instrumento ng imperyalistang US upang mapanatili ang geopolitical na mga interes nito sa Asia-Pacific region. Sa taunang Balikatan exercises sa bansa, patuloy na nakakapagmantini dito ng presensya ng tropang US kahit wala nang base militar.

Nakasaad sa 1995 East Asia Strategy Report ng US Department of Defense: ang presensya ng pwersang militar ng US sa Asya ay mahigpit na nakaugnay sa pang-ekonomya at iba pang interes ng US sa bahagi ito ng daigdig, ang forward deployment ng tropang US ay absolutong rekisito upang maprotektahan ang mga kontrolado nitong “market” at mga interes nito.

Ang Balikatan military exercises ay instrumento ng imperyalismo upang higit pang dambungin ang yaman ng mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ito ang nagtitiyak na tuluy-tuloy na nasa kontrol ng US ang global market.

Ang Balikatan military exercises ay panlulupig sa soberanya ng bansa. Ang malakihang pagpasok ng tropang Kano sa bansa ay panghihimasok sa kasarinlan at integridad ng Pilipinas.

Imperyalismong US, Kaaway ng Mamamayan

Pandarambong sa Ekonomya, Tutulan

Panlulupig sa Soberanya ng Bansa, Labanan

US Troops Out Now!

CONDOR-PISTON (Concerned Drivers and Operators for Reforms, Inc.) -Bikol

Read Full Post »

Sektor ng Transportasyon Magkaisa, Tutulan ang Balikatan

Magsasagawa ng protesta ang sektor ng transportasyon sa pangunguna ng CONDOR-Bicol, ng BUSINA LABAN SA BALIKATAN simula 5:00-5:30 ng hapon ngayong araw, Pebrero 20, 2009 para ipahayag ang pagtutol sa isasagawang ika-25 BALIKATAN Exercise na gaganapin dito sa Bicol at sa iba pang bahagi ng bansa.

Naniniwala ang CONDOR na panabing lamang sa tunay na pakay ng Estados Unidos ang “humanitarian missions” ng BALIKATAN Exercise. Kapalit ng mga serbisyong gamot, daan at repair ng mga paaralan ay sisingilin tayo ng mas pinatinding mga polisiya sa pulitika, ekonomiya at militar para patuloy na makapagdomina ang kanilang bansa. Ang katangiang  ito ng US ay pinatunayan ng maraming karanasan mismo ng ating bansa at iba pang mga bansa sa daigdig.

Tinututulan ng sektor ng transportasyon ang dominasyon ng Estados Unidos dahil numero unong nagpapahirap sa sektor ang mga polisiyang imposisyon nito sa bansa gaya ng Oil Deregulation Law, ang 12% Vat sa langis at ang bago ngayon na 200-1,200% na pagtaas sa mga babayaran sa mga traffic at administrative violations at at mga administrative fees at charges sa driver’s at conductor’s license na ipapatupad sa ilalim ng LTO Department Order #2008-39 at Department Order 2008-38 na nakatakdang iimplementa ngayong taon.

Dagdag na pasanin ito sa sektor ng transportasyon na patuloy nang dumaranas na higit na kahirapan dahil sa pagbapabago-bagong presyo ng mga produktong petrolyo, nagtataasang  presyo ng mga peyesa, samu’t saring bayarin sa pagkuha ng prangkesa, rehistrasyon, nagtataasang bilihin, at sebisyo sosyal. Napakalinaw ng motibo ng DOTC at LTO na ang pagpataw ng mga dagdag na bayarin ay hindi upang disiplinahin ang sektor kundi patuloy na gatasan o pagkakitaan ng gobyerno ang dugo at pawis ng buong sektor ng trasportasyon upang magkamal ng malaking pera para sa kanilang mga layaw at interes dahil sa talamak ng na korapsyon ng pamahalaang ito. Ang pera na dapat sa ay mapupunta na sa mga hapag kainan ng aming pamilya ay legal na nanakawin at pagpapapasasaan.

Kung kaya kami kasama ang buong pamilya namin at mga mamamayan ay tumututol sa lahat ng anyo ng maniobra ng Rehimeng Arroyo at Estados Unidos para mandambong sa mamamayang Pilipino at sa yaman ng ating bansa.

Mariin naming tinututulan ng BALAKATAN Exercise, ang Visiting forces Agreement at mga polisiyang direktang tumatama sa aming sektor.

TUTULAN ANG DOMINASYON NG ESTADOS UNIDOS SA LARANGAN NG PULITIKA,EKONOMIYA AT MILITAR NG ATING BANSA!

Ibasura ang Oil Deregulation Law, 12% VAT sa langis,

TUTULAN ANG PANIBAGONG  DEPARTMENT ORDER #2008-39 AT DEPARTMENT ORDER 2008-38 NA 200-1,200% PAGTAAS SA MGA PENALIDAD NG SEKTOR NG TRANSPORTASYON.

– CONDOR – PISTON – BIKOL

Reference: Joel Ascutia, President

Read Full Post »

PAHAYAG SA MIDYA
Enero 20, 2009
Reference: JOEL ASCUTIA, Regional President – PISTON Deputy Secretary General (09153199469 / 4834624)

RP-US BALIKATAN Exercise, Instrumento para sa Higit na Proteksyon sa Industriya ng Langis at sa Interes ng Estados Unidos!

BALIKATAN Exercise TUTULAN AT LABANAN!

Tinututulan ng CONDOR-PISTON-BICOL ang pagsasagawa ng ika 25 RP-US BALIKATAN Exercise sa Bikol. Ito ay tahasang paglabag sa soberanya, integridad at mga probinsyon sa Saligang Batas ng bansa.

Ito ay pagyurak sa kalayaan ng bansa at direktang panghihimasok sa internal na mga usaping dapat ay responsalidad ng ating gubyerno. Ang pagpasok ng mga sundalong Amerikano ay magdudulot ng mas malalalim na suliraning sosyal dahil sa pagdisrespeto sa ating kultura, tradisyon, relihiyon at kababaihan.

Ang RP-US BALIKATAN Exercise ay ang magkasanib na ehersisyo militar ng mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino. Sa bahagi ng mga sundalong Pilipino, layunin nitong mapamilyarisa at matuto sa mga makabagong teknika sa pakikidigma partikular sa paggamit ng mga sopistikadong kagamitan at sandatang pandigma.

Sa kabilang banda, matuto naman ang mga sundalong Amerikano sa mga bagong operasyong pangkombat sa mga kagubatan ng bansa.

Kung kaya’t hindi kami naniniwala sa sinasabi ng mga tagapagsalita ng BALIKATAN na “purong humanitarian mission” ang pakay nito, ito ay isa lamang na panlilinlang at panloloko sa mamamayan para maisagawa ang mas madilim na pakay nitong maglunsad ng mga operasyong militar laban sa mga mamamayang tumututol sa paghahari ng Estados sa buong mundo at sa rehimeng Arroyo bilang pinakamasugid na tagasunod nito sa bansa.

Sa pangunguna ng sektor ng tranportasyon at CONDOR-PISTON sa Bikol, naitambol natin sa bansa at sa buong daigdig ang ating malakas na panawagang buwagin ang pandaigdigang kartel sa industriya ng langis. Isa sa pangunahing pinagkukunan ng limpak limpak na kita ng Estados Unidos ang pagmamay-ari sa mga dambuhalang kumpanya ng langis gaya ng PETRON at CALTEX na siya ring nagdodomina sa bansa.

Sa bisa ng OIL DEREGULATION Law, nais ng US na manatili ang kanyang kontrol sa negosyong ito at tahasan nitong gagamitin ang kanyang pwersang militar para nyutralisahin at supilin ang higit pang lumalakas na paglaban ng sektor kasama ang buong mamamayang Bikolano at Pilipino.

Naninindigan din kami na hindi kailangang magsagawa muna ng BALIKATAN Exercise kung seryoso ang gobyernong Arroyo na tugunan ang problema ng mamamayan Bikolano sa kagutuman, kalusugan, eskwelahan at iba pa.

Hindi rin kailangan ang mga sundalong Amerikano para magpatupad nito dahil mayroon tayong mga ahensya at organisasyong sibiko na may ma kakayahan at karanasan sa pagpapatupad ng mga proyektong ito.

Huwag tayong pumayag na insultuhin at bastusin ang ating kalayaan at kasarinlan ng NUMERO UNONG TERORISTA sa daigdig na Estados Unidos. Magkaisa tayong tutulan at labanan ang BALIKATAN Exercise sa Bicol at saanmang lugar sa Pilipinas.

Buwagin ang Pandaigdigang Kartel sa Langis!

Wakasan ang Imperyalitang Pandarambong sa Bansa at sa Daigdig!

STOP BALIKATAN!

Read Full Post »