Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘balikatan exercises’

From the start the 9th Infantry Division (ID) of the Armed Forces of the Philippines (AFP) has been telling the Bicol public that the US troops that are to come here are only to be engaged in “purely humanitarian missions” but many of their actions tell us otherwise. In fact events show that they have been fooling Bicolanos all along and that US troops are preparing for combat operations in the region.

According to Maj. Ramon Zagala, Filipino spokesman for the Balikatan exercises, 6,000 US troops will join 2,500 Filipino soldiers with warships and even F-16 fighter jets, starting February 25. If this does not mean US military operations, then I do not know what is.  This run counter to what the 9th ID said, from the date of the exercises and even to its very nature.

Add to this the fact that in the middle of January a US naval officer came to inquire at different Albay hospitals asking if they have orthopedic facilities and experts. This is highly irregular because if they will only hold humanitarian missions then they would already have a complete medical profile of the provinces months before the actual activity. Another point is that they are only asking about orthopedic facilities and experts, this is the usual branch of medicine that treats injuries from combat operations.

A US drone was also found to have crashed in Masbate around 6:30pm last January 29 in between the towns of Esperanza and Pio V. Corpuz. They were evidently mapping the areas where they will conduct their military operations.

It would be naïve for us to think that the US Special Forces came here to Bicol just to play doctor and dentist. They have clear strategic military objectives along the lines of securing US political and military interests and these have to be stopped along with the Balikatan exercises. If it continues, then they may as well spit at our collective faces.

Read Full Post »

Pahayag ng SUMABA KA ( SPEAK OUT ) hinggil sa Balikatan
Rev. Lemuel S. Igdanes, Provincial Spokesperson

Ang SUMABA KA (SPEAK -OUT) ay isang malawak at nagkakaisang patriotikong  organisasyon sa lalawigan ng Sorsogon, mga nagmamahal sa kapayapaan at soberenya ng bansang Pilipinas ay  mariing tinututulan ang pagsasagawa ng BALIKATAN 2009 dito sa BIKOL nayong darating na Abril 2009.

Kagyat naming pinagkakaisa ang aming mga tinig at nananawagan sa lahat ng mamamayan ng Sorsogon na maging mapagbantay sa gagawing BALIKATAN Exercises ng AFP at tropang militar ng Kano. Pinaninindigan namin sa muli na ang SORSOGON ay handang muling ipaaabot ang kanyang tinig gaya ng mga naunang pagtutol sa anumang ikasisira ng  buhay at pagyurak sa sangnilikha.

Mariin naming tinututulan ang pagpasok ng nasabing “pagsasanay militar” at makataong pag tulong sa pamamagitan ng “humanitarian missions” na isasagawa at gagawin sa loob ng anim na buwan simula Abril 2009.

Sa katotohanan sila ay nagsimula na noon pang Enero 7, 2009 na hindi man lamang dumaan sa tamang proseso at protocol. Hindi sila ngbigay ng kaukulang respeto sa opisina ni Governor Sally Lee. Repleksyon mismo ito ng kanilang kawalan ng respeto sa soberanya at karapatan ng lokal na pamahalaan at mga lokal na mga mamamayan.

Sa halip na magbigay respeto sa opisina ng Gobernador, sila ay agad na dumiretso sa munisipalidad ng Juban. Si Mayor Fragata nakausap at nakadaupang palad ni Capt. Kelly Schmader, Commandeer ng 13th NavalConstruction Regiment ng US Pacific Fleet.

Kung magtutuloy tuloy ang ganitong kawalang respeto sa lokal na pamahalaan ano pa kaya sa mga ordinaryong mamamayan ng Sorsogon at iba pang karatig  probinsya?

Tinututulan namin ang BALIKATAN 2009 at ipinaaabot ang mga maaaring maging epekto nito sa buhay, ariarian ng mamamayang Pilipino na nasa Sorsogon kung saan apat na munisipalidad ang sasaklawin:

1. Juban

2. Irosin

3. Matnog at

4. Bulan

Una,ito ay labag sa ating Saligang Batas at panteritoryong integridad. Ayon sa Section1 @ 25 of Article 11 ng Konstitusyon ng Plipinas na nagbabawal ng pagkakaroon ng dayuhang base militar at tropang militar sa ating bansa.

Ikalawa, ito ay para sa tinatawag na “global hegemony at expansion of territory” ng US upang ang kanilang eonomikong interes ay lumago. lalot higit na humaharap ngayon ang US sa isang global financial crisis, potensial ang Pilipinas na pagkukunan ng hilaw na materyales gaya ng ginto, bakal oro at iba pang yamang mineral sa pamamagitan ng pagtatayo ng transnational na korporasyon na magmimina sa ating mga bundok, sa pahintulot ng GMA pamahalaan.

Ikatlo,mas lulubha ang di-mapipigilan ang sagupaan sa pagitan ng AFP at NPA at mas lalong dadami ang madadamay na mga sibilyan. Kung susuriin, ang insurhensya ay internal na problema sa pagitan ng nag-aaway na panig ( GRP at CPP NPA NDF) a hindi kailanman dapat makialam ang US  sa ganitong sitwasyon.

Ikaapat, dadami ang kaso ng paglabag sa karapatang pangtao, walang habas na pamamaril gayan ng ginawa nila sa  Basilan at Sulu, sapilitang pagpapalikas,paninira ng aria-arian at pamamaslang, pananakit at pananakot sa ordinaryong mamamayan.

Ikalima, dadami at kakalat   ang prostitusyon, at ang mga nakakahawang sakit gaya ng AIDS, herpes, syphilis, gonorhea at paglala ng kriminalidad at pagkakalat ng droga na makakasira sa moral na aspeto ng mga tao at buong kumunidad.

At ikaanim, dinadagdagan nito ang suliranin na pinapasan ng mamamayan  ng Sorsogon. Di na nga tayo magkandaugaga sa pagpasan sa ekonomikong kalalagayan gaya ng napakataas na presyo ng prime commodities  gaya ng bigas asukal atbp  at sa  napakababang pasahod, hirap na nga tayong maiangat at maiayos mga buhay natin  anupat tayo ay  paglalaruan, at aalisan ng karapatan sa sarili nating bayan.

Saan na tayo nito papunta? Hahayaan  ba  nating  sa sarili nating bayan harap harapan tayong magdusa at maglingkod sa mga dayuhang walang ibang hatid satin kundi hirap at pasakit?

Ito na ang tamang panahon upang ang panghihimasok ng US sa ating bansa ay ating tutulan. Kung naniniwala tayong ang Pilipinas ay para sa mga Filipino, manindigan tayo at patunayang ang karapatang mabuhay ay hindi lamang para sa iilan at makapangyarihan. Ito ay regalo ng Dios sa pamamagitan ng pinagmumulan ng lahat ,kay Hesu Kristo na Panginoon at Diyos ng buhay at kasaysayan. Siya ay pumunta upang magbigay buhay at palaguin ito (Juan 10:10).

Kung mahalaga sa atin ang buhay, manindigan tayo upang protektahan ito.  Hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para sa buong sambayanan at mga susunod na henerasyon ng Sorsoganon na nagmamahal sa kapayapaan, katarungan , hustisya at pagmamahal at kalayaan.

Makialam ka Sorsoganon! SUMABA Ka! (SPEAK OUT) para sa Buhay at Kalayaan!

Read Full Post »

Kabataang Pinoy-Bikol Statement:
Reference: Journey Alfonso, Spokesperson

ANG KABATAANG PINOY-BIKOL AY KONTRA SA BALIKATAN

Kaming mga Kabataang Bikolano ng KABATAANG PINOY ay maigting na tumututol sa pagpasok ng Balikatan exercises sa Kabikulan. Walang ibang hatid ang pagdating ng tropang militar ng Kano kundi ang pamamaslang, paninira at pangwawasak ng kabuhayan at mismong buhay nating mga Bikolano.

Hindi makakatulong sa pag asenso ng ating rehiyon at bansa ang tropang militar ng Kano. Bagkus, lalo lang iigting ang kaguluhan. Kung talagang “Humanitarian Mission” lamang ang kanilang sadya, bakit hindi ang Red Cross na lamang ang maglunsad nito? Pinalalabas lamang nila na Humanitarian Mission ang pakay upang malinlang ang mga tao at malaya nilang magawa ang tunay na anti-mamamayang misyon sa ating rehiyon.

Siguradong lalaganap na naman ang paglabag sa mga Karapatang Pantao sa ating bansa. Hindi pa ba sapat ang sakripisyo’t kahihiyan na dinanas ni Nicole at kanyang pamilya sa kamay ni Smith at iba pang kasamahang sundalong Kano? Napatunayan nga ng hukuman na nagkasala ang Amerikanong sundalong ito at nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo,ngunit ngayon ay pinalaya at nakabalik na sa sariling bayan.

Ang kaso ni Nicole na isang kabataang Pilipina ay pagpapatunay sa pagpoprotekta ng tropang Kano ng Balikatan. Hindi makatarungan ang batas. Ang nangyari kay Nicole ay maaring maulit kung hahayaan na lamang natin ang paglulunsad ng Balikatan Exercises dito sa Bikol.

Tutulan natin ang Balikatan, para sa katahimikan ng Bikol. Tutulan natin ang Balikatan at siguarduhing hindi na lumala pa ang talamak na prostitusyon, droga, sex scandals, pang aabuso, at mismong pagyurak sa Karapatang Pantao nating mga Bikolano. Tutulan natin ang Balikatan upang hindi na mas lumala pa ang pagdanak ng dugo ng maraming sibilyan. Huwag nating hayaang makapasok ang Tropang Kano sa ating Rehiyon na maaring magpakalat ng mga sakit tulad ng AIDS, Syphilis, atbpang klase ng sexually transmitted diseases o STD.

Hindi ang Balikatan Exercises ang sagot sa kahirapan, at hindi ito ang solusyon sa kagutuman. Huwag tayong magbulag-bulagan, alamin natin ang magiging epekto nito sa ating bayan. Huwag basta paniwalaan ang kasinungalingang sinasabi ng gobyerno, na makakatulong ito, at ito ay para rin sa ating kapakanan, dahil alam naman nating pansariling interes lamang ang iniisip ng may mga katungkulan sa gobyerno at hindi ang kapakanan nating mga mamamayang sibilyan.

Huwag hayaang dalhin sa Bicol ang gerang nangyayari na sa Mindanao,

Maigting nating isigaw: NO TO BALIKATAN!!!

Read Full Post »

Prof. Josephine Bisuna of BAN Balikatan discuss the Visiting Forces Agreement or VFA and the Joint US-RP Military Exercises, Balikatan

Read Full Post »

News Release
January 20, 2009
References: Tessa Lopez, public information officer, BAYAN-Bikol
John Concepcion, spokesperson, KARAPATAN-Bikol

Bicol militants challenge new US President Obama to Stop Balikatan!

Sets massive rally against Balikatan on Jan. 22

Leaders of people’s organizations comprising the umbrella group Bagong Alyansang Makabayan-Bikol (BAYAN-Bikol) gathered in Legazpi City today to issue a challenge to US President-elect Barack Obama on the day of his inaguration to put a stop to the Balikatan exercises in the country, as well as to rescind the Visiting Forces Agreement (VFA).

According to Tessa Lopez, public information officer of BAYAN-Bikol; “As the new president of the sole superpower in the world, we hope that Obama will make a clear foreign policy shift contrary to the war-mongering Bush regime.. In this light, our challenge to him is to stop the Balikatan exercises in the Philippines before it cause more damage to the lives of Filipinos,”

“To show the urgency and seriousness of our call we will lead a massive rally against the Balikatan this coming January 22. All provinces of the region will mobilize on this day and we expect at least 20,000 people to participate. This is a clear manifestation of the Bicolano people’s opposition against the exercises,” added Lopez.

Meanwhile John Concepcion, spokesperson of KARAPATAN-Bikol said, “If the Balikatan is not stopped we fear that the number of human rights violations will spike in the region. This is aside from the fact that the US troops are trampling on our country’s sovereignty and they are also endangering the lives of Bicolanos with their war games,”

“So we are enjoining more Oragons to come and participate in the rally so that early on we can register our opposition to the Balikatan and the VFA. Like Gen. Simeon Ola we must continuously oppose the presence of US troops in our country,” ended Concepcion. # # #

Read Full Post »

News Release
January 15, 2009
Reference: Tessa Lopez, public information officer, BAYAN-Bikol

“Gen. Simeon Ola would turn in his grave with Balikatan 09”- BAYAN-Bikol

The militant Bagong Alyansang Makabayan-Bikol (BAYAN-Bikol) said that the famous Bicolano revolutionary hero General Simeon Ola would have a fit when he learns that the US troops he had fought against for so long will not only be welcomed in the region but the red carpet would be rolled out for them by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP).

According to Tessa Lopez, public information officer of BAYAN-Bikol, “Gen. Ola, whose name honors the PNP regional camp in Legazpi City is known to be the last Filipino revolutionary general to surrender to the Americans during the Philippine-American War. The brave general would turn in his grave if he knows that the land he so fervently defended would just be opened up to our foreign oppressors,”

“What the AFP and PNP are doing is treason; these US troops trampled on our sovereignty by being here and meddling in our country’s affairs and second, they do not even have the decency to say the real reason for their operations here” added the militant leader.

“Like Gen. Ola we must continuously oppose the presence of US troops in our country. We must voice out our opposition against the Balikatan exercises and the Visiting Forces Agreement (VFA),” ended Lopez. # # #

Read Full Post »

« Newer Posts